сряда, 21 юни 2017 г.

CCH # 250 Use flowers- Winners!

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for CCH # 250 Use Flowers!

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

ЗдравейтеВреме е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство
# 250 Използвай цветя!


Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното 
предизвикателствоЗа нас беше удоволствие да видим творенията ви 
и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #250 who will receive her prize from Mari Digis  is: 


Рандом победителя от ССН #250, който ще получи наградата си от Mari Digis е:

10. Niki1


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


Поздравления! Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

                                                                                                                                                     7. Jana k
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от
 страничната лента.


Hugs, Valentina

понеделник, 19 юни 2017 г.

CCH #251 - Summer Love

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous challenge.
The winners will be announced on Wednesday.  

Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения от последното ни предизвикателство.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: “ Summer love” .
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ” Лятна любов".
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time are the lovely alldressedupstamps

Наш спонсор този път са прекрасните  alldressedupstampsThe top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
Ellen - using sea viewWe hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Have fun,
Miroslava