понеделник, 30 януари 2017 г.

CCH #241 - Romance

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " Black is back".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Черното се връща.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Romance
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Романтика.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time:
Спонсори този път са ни прекрасните:
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

foto van Helen van der Gaag.

We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Helenпонеделник, 16 януари 2017 г.

CCH #240 - Black is back

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme:  Black is back.
That means you have to use black in your projects.

So let your imagination run free and show us your paper project.Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Черното се връща.
Това означава, че трябва да ползвате черо във вашите проекти.  

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти. 


Our sponsor this time Bugaboo Stamps:
Спонсори този път са ни прекрасните:  Bugaboo Stamps.The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 


Lisa J  GDJacky GD
Ine


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участи

Hugs, Stefi


понеделник, 9 януари 2017 г.

CCH #239 - Three of a kind

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: Three of a kind.
So let your imagination run free and show us your paper project.
This challenge will run till the 22nd but as was your schedule next week will have a new challenge for you. So we will have to ongoing challenges for a week. 
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема3 еднакви
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти. Това предизвикателство ще трае до 22ри, но другият понеделник ще имаме ново предизвикателство за вас както си беше по график. Така че за период от една седмица ще имаме две предизвикателства. 


Our sponsor this time:
Спонсори този път са ни прекрасните:

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. HelenValentina