неделя, 11 септември 2011 г.

Winners of CCH #82

First, thanks to everyone who participated in the last challenge "New". Your entries were all wonderful but unfortunately only one can win and this time it´s the number: 

 Първо, благодаря на всички участници в предизвикателството "Ново". Всички ваши проекти бяха страхотни до един, но само един може да спечели и днес той е номер:
Congratulations! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize details.
Поздравления! Моля те, свърши се с   Kelly на kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.  

Our top 3 in no particular order, chosen by Dominique are:
Картичките в ТОП 3 избрани от   Dominique в реда на тяхното участие са: Congratulations all of you! 
Please grab your badge from the sidebar.

Поздравления на всички ви!
Не збравяйте да си вземете банерче.

Няма коментари: