сряда, 21 декември 2016 г.

CCH #237 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #237 Ice Cold.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #237 Ледено студено 

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #231 who will receive her prize from All Dressed Up is: 

Рандом победителя от ССН #231 който ще получи наградата си 
All Dressed Up е:


22. Margreet BurgerCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :

11. Nat28. Jacky51. MarinaCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

groetjes, Ellen


понеделник, 19 декември 2016 г.

CCH #238- Everything goes

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: Everything goes.
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаВсичко е позволено
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time:
Спонсори този път са ни прекрасните:

The Stamping Boutique


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 


IneGeesjeHelenсряда, 7 декември 2016 г.

CCC#236 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #236 Getting Ready For Christmas.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #236.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #236 who will receive her prize from Sami Stamps is:


Рандом победителя от ССН #233, който ще получи наградата си от Sami Stamps e: Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :

1: Nicolette nr 1542: Anita nr. 141


3: Lisa J nr 15 Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.

Bye Bye,
Ine

понеделник, 5 декември 2016 г.

CCH #237 - Ice Cold

Sorry for the delay!!

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Getting ready for Christmas'.
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема Подготовка за Коледа'
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: Ice Cold. You have to include the color blue or some ice in your creation.
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаЛедено студено
Трябва да се включи синия цвят или някакъв лед в създаването.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is All Dressed Up
.

Спонсори този път са All Dressed Up.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 


Guest Designer Elliguest designer Anita van Merodefoto van Valou Allard.foto van Geesje Boutkan.
We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.