сряда, 27 май 2015 г.

Winners - CCH 197

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #197 Color Combination .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #197 "Цветна комбинация".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство!

The Random winner of CCH #197 who will receive our prize  is:

Рандом победителя от ССН #197, който ще получи нашата наградата е:


                 
  9 - Kuni

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 са :

                                                1. Stela Karapetkova

                                                   2. vilini  

                                                   5. Jen L

  Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Bimba

понеделник, 25 май 2015 г.

CCH # 198 - Use ribbon or lace

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Color combination'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

"Use ribbon or lace"
You all know the rules so let's have some fun!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: 
 "Използвайте панделка или дантела".

Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:
The Top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Както винаги топ 3 ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 

Here is what the design team has done as an inspiration for you.
А ето и какво подготвиха дамите от нашия ДТ като вдъхновение за вас:

Elli GD

We hope you have some time to participate in the challenge.
Please remember only four entries per person!

Надяваме се, че ще се включите в нашето предизвикателство.
Моля, не забравяйте, че може да участвате с до четири творения!

сряда, 13 май 2015 г.

Winners #196 - Cute as a Button

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #196 Cute as a button .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #196 "сладък като един бутон”".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #196 who will receive her prize from  Sherri Baldy is:

Рандом победителя от ССН #196, който ще получи наградата си от Sherri Baldy е:30. BlankinaCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

31. Myriam14. Kuni26. MegCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 11 май 2015 г.

CCH #197 - Color combination

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Cute as a button'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

This fortnight we have for you a new theme: 

"COLOR COMBINATION"
You all know the rules so let's have some fun!

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема
 "ЦВЕТНА КОМБИНАЦИЯ". 

Всички знаете правилата, така че нека се позабавляваме!


Our sponsor this time is:
Спонсори този път са прекрасните:


The Top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Както винаги топ 3 ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 

Here is what the design team has done as an inspiration for you.
А ето и какво подготвиха дамите от нашия ДТ като вдъхновение за вас:

carol gill GDBoriana GDWe hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.