сряда, 24 декември 2014 г.

CCH # 186 - Winners


 Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge CCH #186 - "Christmas"

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.


Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство CCH #186 - "Коледа".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.


The Random winner of CCH #186 who will receive her prize from  Robyn's Fetish Digital Stamps and More is:

Рандом победителя от ССН #186, който ще получи наградата си от  Robyn's Fetish Digital Stamps and More е:                                                              38. Bettina 
The top 3 is:
В топ 3 :


                                                      25. Julie Gleeson 


                                                        25. Julie Gleeson                                                              146. shMe 
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


понеделник, 22 декември 2014 г.

CCH # 187-Everything goes

                               
                                       Welcome back to The Crazy Challenge blog!

              Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства! 

   Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your
                                     creations for "Christmas"

                             The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица ,с удоволстве                  разгледахме вашите творения на тема"Коледа".


                          Победителите ще бъдат обявени в сряда.

           This fortnight we have for you a new theme:'Everthyng goes'
              So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: "Всичко е
                                                                                                     позволено"

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Our sponsor this time is-Stitchy Bear Digi Outlet.

            Спонсори този път са ни прекрасните - Stitchy Bear Digi Outlet.
Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

                                            
                                                                                      

                                  Helen using Blue Tit Rowan by  IKEsART


                           


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство И не забравяйтече имате право само на 4 участия.