понеделник, 30 септември 2013 г.

CCH #155 Sketch

Hello and welcome back to The Crazy Challenge blog!

Здравейте и добре дошли отново в блога на Щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight. 
We loved seeing your creations for the "colour inspiration".

Благодарим на всички, които се включиха в предишното ни предизвикателство!
Беше голямо удоволствие да разгледаме вашите проекти на тема "цветово вдъхновение"

The winners will be announced on Wednesday.

Победителите, както знаете, ще обявим в сряда.

This fortnight we have for you a new theme:

CCH #155 - Sketch

Ето я и новата ни тема

CCH #155 - Скеч


So let your imagination run free and let us see your paper project!

Развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти!

Our sponsors this fortnight are:
Наши спонсори този път са:The random winner will recive a $10 gift voucher of C.C. Designs, and the top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Победителят ще получи ваучер на стойност $10 от C.C. Designs, а топ 3 ще бъдат поканени като гост дизайнери за следващия един месец.

Here is what the design team came up with to inspire you.

Ето и какво сътвориха дамите от нашия дизайнерски екип:

Em used Evie


Pillan used Wheelin' Wally


Mei used Evie
 
We hope you have some time to participate in the challenge.

Please remember only 4 entries per person.

Надяваме се, че ще имате време да се включите в нашето предизвикателство!
Не забравяйте, че може да участвате с до 4 проекта.

Don't forget you still have time to enter our DT call! For more information click here.

Не забравяйте, че все още може да се включите в нашия  DT call! За повече информация кликнете тук.
сряда, 18 септември 2013 г.

Winners #153 - Bingo

Hi everyone! 
It's Mei here announcing the winner and Top 3 for Challenge #153!
Thanks to everyone who participated in our 153rd challenge - Bingo! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Здравейте!
Мей е тук, за да обяви победителят и ТОП 3 от предизвикателство #153!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 153-о  предизвикателство - Бинго! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #153 is:
Рандъм победителят в CCH #153 e:

                   
                                            Number 1 is DebbieM!
  
                                           
                           

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.


 Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.
And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

45 Kalysto61 LouiseCongratulations!

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!

Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

понеделник, 16 септември 2013 г.

CCH #154 - Colour Inspiration


Hello!
Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Bingo".
The winners will be announced ASAP. Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Бинго". Победителите ще бъдат обявени скоро.

This fortnight we have for you a new theme:
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #154 -Colour Inspiration
CCH #154 - Цветно вдъхновение


So let your imagination run free and show us your paper project.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this fortnight is:
Наш спонсор през следващите две седмици е:The random winner will receive 5 digis of StampArt Designe, and the top 3 will be invited as our guest designer for the next month.Победителят ще получи 5 печата по избор от Stampart Design, а нашите топ 3 както винаги ще бъдат поканени да ни станат гост дизайнери за следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you: 

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:
We hope you have some time to participate in our challenge.

Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.Please remember only 4 entries per person.


И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

сряда, 4 септември 2013 г.

Winners #152 - Animals

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 152nd challenge - Animals! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.
 
Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 152  предизвикателство -Животни! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.
 
The Random winner of CCH #152 is:
Рандъм победителят в CCH #152 e:


                     
                                                                 Number 94 is  Calypso  
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

 Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.
 
And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!

                                    36. Kelly D Pink Crafty Devil

                                                                       55. tangenta 

 
                                                                  132. Mian Sweden  


Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!

Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!