понеделник, 24 декември 2012 г.

CCH #135 Easel card

Hi friends! Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your Christmas creation. The winners will be announced ASAP.

Здравейте приятели! Благодарим на всички, които взеха участие в коледното ни предизвикателство през изминалите две седмици! Победителите ще бъдат обявени скоро.

Our Design Team wish you Happy Holidays and we wanna thank you to be a part of our Crazy Challenge word las year!

Десайнерският ни екип ви пожелава Весели празници и искаме да ви благодарим, че през изминалата година бяхте част от нашия щур свят!

Our new challenge for you is:
Новото ни предизвикателство за вас е:

CCH# 135 Easel card
CCH# 135 Easel картичка

So let your imagination run free and show us your paper projects.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this fortnight are:
Наши спонсори следващите две седмици са:The lucky winner  will get 4 free digis from Sassy Studio Designs store!
Победителят ще спечели 4 безплатни дигитални печата от магазина на Sassy Studio Designs !


and/и

Crafty Sentiments Designs was started in 2009 by Suzette Winch the owner, we carry our own brand of exclusive Rubber stamps, Digital stamps, Sentiments and cutting dies, perfect for all your scrapbooking and card making.

The winner will get 3 free digis from Crafty Sentiments store!
Победителят ще спечели 3 безплатни дигитални печата от магазина на Crafty Sentiments

Here are the works of the DT as an inspiration for you:
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновени:
andWe hope you have some time to participate in our challenge.
Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.............

Winners CCH # 133 Autumn colours

Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 133 are:
Победителите в CCH 133 са :

Smeared ink's winner:

and/и 

 
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com  to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият ТОП 3! 

You can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Може да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаете. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Congrats girls! Don't forget to grab our banners  from the sidebar ;)

Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента;) 

неделя, 23 декември 2012 г.

Winners CCH# 132 Inside


Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 132 are:
Победителите в CCH 132 са :

StampArt Design's winner:

38.     Kiranmayee K

 and / и

Christines Digi Adventure's winner:
39.     isabelle  


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com  to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият ТОП 3! 

8.Gro Tjeltveit 

    40. Lovely Linda 

    46. KalySto  

You can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Може да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаете. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Congrats girls! Don't forget to grab our banners  from the sidebar ;)

Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента;) 

понеделник, 10 декември 2012 г.

CCH # 134 Christmas Time

Hallo friends !

It's Monday and that means a new challenge here at The Crazy Challenge.
But first I want to thank all who enter our last challenge.
There were so many gorgeous entries !
We will be back soon with our random winner and Top 3.

Здравейте, приятели!

Отново е понеделник, а това означава ново предизвикателство при нас в The Crazy Challenge.
Но първо, бихме искали да благодарим на всички, които взеха участие в предното ни предизвикателство.
Имаше толкова много великолепни проекти!
Очаквайте скоро да обявим победителят и Топ 3.

This fortnight we have a easy challenge for you.
CHRISTMAS TIME
We all make some christmas cards this time of year, don't we ?
You can also make a scrapbook page, a gift of paper or any paper projects.
So please show us your creations


През следващите две седмици имаме едно много лесно предизвикателство за вас
КОЛЕДНИ ДНИ
Всички ние правим коледни картички по това време на годината, нали?
Също така можете да ни покажете скрапбук страничка, подарък от хартия или какъвто и да е друг хартиен проект.
Така че, моля ви, покажете своите творения


Our sponsor this fortnight is
Наш спонсор този път еRandom winner get 


Here are some inspiration from our Design Team
We got some digis from our fabulous sponsor to work with.

Ето и няколко вдъхновения от дизайн тима,
изработени с някои от прекрасните печати на нашия спонсор

We do hope that you have some time to participate in our challenge.

Надяваме се, че ще намерите време да участвате в нашето предизвикателство.

Christmas Time/Коледни дни