понеделник, 26 октомври 2015 г.

CCH #209 Vintage

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Orange, purple and green".
The winners will be announced on Wednesday.
Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите 
 творения на тема "Оранжево, лилаво и зелено"
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Vintage
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:”Винтидж.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is
Спонсори този път са ни прекрасните:
Stitchy Bear Digi Outlet
 
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


                                Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Ирена GD

AJ GD


Bimba


Ellen
We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Bimba
Няма коментари: