четвъртък, 1 октомври 2015 г.

CCH # 206 Winners

 Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #206  "Inspired by a photo".

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #206 "Вдъхновение от снимка" .

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателство!  За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващо-то ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #206  who will receive her prize from   KennyK is:
Рандом победителя от ССН #205, който ще получи наградата си от  KennyK  е:

                                                        7. Ajascha 
                                                        

                                                                             Congrats!
Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да
 организираме твоята награда.

                                      The top 3 is:

                                   В топ 3 :
                                                                      
                                                              2. Anna
                                                   
                                         
                      
                                                            8. Astrid (2)  

                                    

                                         10. Petya  
                                    


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.


3 коментара:

Unknown каза...

Woo hoo! Thank you for choosing my card to be your TOP 3, I am so happy! Congratulations to all the winners!
Hugs,
Anna xxx

Crea Astrid каза...

What fun that I'm sitting in the top three. Other women also congratulations.
Nice weekend.

Hugs, Astrid.

Time to be creativ каза...

Wow, I am very glad that I won. Thank You.I am going to send an E-mail.


Hugs, Anja