неделя, 1 ноември 2015 г.

CCH #208 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #208 Orange, purple & green.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #208 "оранжево, лилаво и зелено".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #208 who will receive her prize from  Robyn's fetish is:

Рандом победителя от ССН #208, който ще получи наградата си от Robyn's fetish е:
16.  Kuni
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:В топ 3 :

36. KalySto

14.  Erika Paws


28. BlankinaCongratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

Няма коментари: