понеделник, 4 декември 2017 г.

CCH # 263 Christmas is coming

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Anything goes'.
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие   разгледахме вашите творения на тема "Всичко е позволено"
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: "Christmas is coming". 
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: " Коледа идва"
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Bugaboo Stamps.

Спонсори този път са 
Bugaboo Stamps.
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

4 коментара:

Hazel (Didos) каза...

Super DT Creations, Hazelxx

aussie aNNie каза...

Fabulous challenge and DT work.x

VEANA R. каза...

Very cheerful & bright cards of DT ! Love them <3

Janice каза...

Great inspiration as always!
Janice x