сряда, 6 декември 2017 г.

winners #262

Hi everyone!

It's time to announce the winner and Top 3 for Challenge #262 Anything goes 

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от 
Предизвикателство #262 Всичко е позволено


Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното ни

 предизвикателствоЗа нас  беше огромно удоволствие да видим творенията ви

 и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #262 who will receive her prize fro
 Angie's Digital Stamps  is:

Рандом победителя от ССН #262, който ще получи наградата си от Angie's Digital Stamps. е:
                                                                 36. crafty  
  • Congratulations! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
    Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

                                                               109. Majda  


                                                               33. Jill Tiffany  

                                                        106. Irena Stefanova  

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.
Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете 
банер от страничната лента.

Hugs, Yoana

1 коментар:

Majda каза...

Thank you for choosing my card as one of the TOP 3 :-) Congrats to the other ladies!
Hugs, Majda