понеделник, 8 май 2017 г.

CCH #248 - Monochrome

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous challenge.
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения от последното ни предизвикателство.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: Monochrome. You have to use only one color in all it's shades+ black or white
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Монохромно.
Трябва да ползвате за проектите си само едни цвят, може да е в много нюанси + черно или бяло. 
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.


Our sponsor this time are the lovely Bugaboo stamps!
Спонсори този път са прекрасните  Bugaboo stamps!


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


Valentina  using 
PRETTY FLOWER GIRL

Em using KITTIES


We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Have fun
Em

2 коментара:

Hazel (Didos) каза...

Super DT Creations, Love Hazel xx

Crafty Mamma Mia каза...

Lovely inspiration from the DT - thanks for sharing!
Helen x