сряда, 10 май 2017 г.

#247 Leafy green - Winners!

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #247 Leafy green!

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #247 Зелени листа!

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #247 who will receive her prize froBeccy's Place is: 

Рандом победителя от ССН #247 който ще получи наградата си Beccy's Place е:


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Hugs, Stefi
1 коментар:

lau58 каза...

Thanks!!! I'm the lucky winner of your challenge, thanks to you and the sponsor

laura