понеделник, 23 ноември 2015 г.

CCH #211 Everything goes and a DT call

Hi, everyone!

Здравейте, приятели!

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations!

The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите  творения!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Everything goes
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:”Всичко може.


Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

The winner will receive a 15$ voucher from Beccy's Place.
Победителят ще получи ваучер на стойност 15$ от Beccy's Place

We have a great announcement to share with you today! The Crazy Challenge blog is expanding and we will be needing new talanted designers to join the team.

Днес имам една страхотна новина за вас! The Crazy Challenge blog разширява екипа си и ще нит трябват нови талантливи дизайнери.

So here it is our 2016th DT call! :))))

Та ето го и нашия DT coll за 2016 :)))

Who can apply?

 •  Everyone who love to creat and have tons of fun
 •  You  don't need to have experiense in other DT
 •  You have to have an active blog
 •  You have to be able to take good pictures of youre work
 •  You have to be able to work with digi stamps


Кой може да кандидатства?

 •   Всеки, който обича да твори и да се забавлява страхотно
 •   Не е нужно да имате опит като дизайнер
 •   Трябва да имате активен блог
 •   Трябва да можете да снимате добре вашите творения
 •   Трябва да можете да работите с дигитални печати


What will we expect from you?

 •   You will have to submit at least two projects per month
 •   You will have to write a post at the day of the challenge
 •   You will have to comment on entries at the blog 
 •   You will have to write prepare the challenge post and pick the top 3 and random winners when it is your turn


Какво ще се очаква от вас?

 •  Ще трябва да приготвяте поне два проекта месечно
 •  Ще трябва да пишете публикация с вашето творение в деня на предизвикателството
 •  Ще трябва да пишете коментари на нашите участници 
 • Ще трябва да подготвяте пост с предизвикателство и да избирате победителя и топ 3 когато е ваш ред


What’s in it for you?

 •   You will receive images from our fabulous sponsors with each challenge;
 •   You will get exposure to your work all around the world;
 •    You will get to work with a friendly and creative team.


Какво печелите вие?
  Ще получавате дигитални печати от нашите фантастични спонсори всяко предизвикателство
  Вашите творения ще се гледат от цял свят
  Ще работите с един приатлески и креативен екип

Sounds fantastic, dosen't it? And all you have to do to apply is to put the DT in your challenge entry

Звучи фантастично, нали? Трябва само да сложите DT в името на вашето участие. 

 Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Anna GD
Helen 


Sneji 

Ellen 


Bimba


I'm so exited and can't wait to see all youre applications!

Have a great day
Hugs
Ем

Толкова се вълнувам и нямам търпение да видя вашите кандидатури!
Пожелавам ви един прекрасен ден
Гуш
Ем5 коментара:

Tinka's paper wonderlland каза...

Great DT creations!!

Lau W каза...

Superb creations ! xx

Unknown каза...

These DT creations are fantastic!!! I love Anna's with those adorable tags!! Fantastic!!! Thanks for another fun challenge!

- Susan, {Scrap A Thousand Words}
{Sentimental Susan} and {Open-Minded Crafting Fun Challenges}

Karen каза...

Beautiful creations!xx

ileana-carmen каза...

Hello. Thank you for hosting this challenge. Beautiful projects.