четвъртък, 2 май 2013 г.

Winners #143 - Easter


Hello!

Thank so much to everyone, who participated in our 143 challenge - Easter! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Здравейте!

Благодарим на всички, които се включиха в нашето 141 предизвикателство - Феи и цветя! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

 The Random winner of CCH 143 is:

Рандъм победителят в CCH 143 e:

 

 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

 And now it's time for our Top3!

А сега е време за нашият ТОП 3!

 
14. Neli

 

 

 Congratulations girls !

Don't forget to grab our banners from the sidebar !

 Поздравления момичета!

Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

Няма коментари: