сряда, 1 май 2013 г.

CCH #144 - Card with box

Hello! Sorry about the delay for the new challenge!
Здравейте! Съжаляваме за забавянето на новото предизвикателство!

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "Easter".
The winners will be announced ASAP.
Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема "Великден".
Победителите ще бъдат обявени скоро.


This fortnight we have for you a new theme:

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:

CCH #144 - Card with Box
CCH #144 - Картичка с кутийка

So let your imagination run free and show us your paper project. 
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this fortnight is:
Наш спонсор през следващите две седмици е:The winner will receive a voucher value $20.
Победителят ще спечели ваучер на стойност $20.


Here are the works of the design team as an inspiration for you: 
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:We hope you have some time to participate in our challenge.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашетопредизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Няма коментари: