петък, 11 януари 2013 г.

Winners CCH #135 Easel card

Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winners of CCH 135 are:
Победителите в CCH 135 са :


and/и 

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com  to arrange your prize.

Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият ТОП 3!   26. Ellie 


You can be our Guest Designers in the next challenge. Just write us an e-mail with title "Guest Designer".

Може да бъдат наши гост дизайнери в следващото предизвикателство, ако желаете. Просто трябва да ни напишат e-mail със заглавие: " Guest Designer".

Congrats girls! Don't forget to grab our banners  from the sidebar ;)

Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента;) 

1 коментар:

Laine каза...

Thank you so much for choosing my card as one of your Top 3. I am really delighted. Many congratulations to all of the winners.
Laine
X