събота, 5 януари 2013 г.

Winner and Top 3 # 134 Christmas Time

Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.

Благодаря много на всички, които участваха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие за нас да видим невероятните ви проекти и се надяваме да ви видим в следващото ни предизвикателство. 
  
The Winner of # 134 Christmas Time is 
Победителят в Предизвикателство 134 Коледни времена е

184. Anita M.
with this fabulous card


Please contact us at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize. 
Моля, свържете с нас на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите своята награда.

And here is our Top 3
А ето и нашият Топ 3

130. LaDiva


 148. Rita V.


 221. Mian Hahne

Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"

Don't forget to grab our banners from the sidebar !


Поздравления момичета!

Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".

Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!

2 коментара:

Tammy (LaDiva) каза...

Thank you so much for the top 3!!! I am thrilled xox

Rhonda Miller каза...

Congrats everone!