понеделник, 29 октомври 2012 г.

CCH #131 - Sketch

It's monday again, time flies! We would like to thank you for playing with us the last month. Great entries! We'll come back with our random-winner and Top 3 later. 

Отново е понеделник, времето лети! Искаме да ви благодарим за това, че се забавлявахте с нас последния месец. Страхотни проекти! Е, посетете ни отново малко по-късно, за да разберете кои са победителите.

This fortnight our challenge is an easy one:
Тези две седмици предизвикателството е лесно:

CCH # 131 SKETCH
CCH # 131 СКЕЧWe're really looking forward to your stunning creations.
Ще очакваме с интерес вашите невероятни творения.


We are sponsored this time by Bugaboo Digi Stamps
Спонсорирани сме този път от  Bugaboo Digi Stamps 
 

And the prize for winner is : 
А наградата за победителят е: 

And here is some inspiration from our team for you:
А ето и няколко вдъхновения от нашия дизайнерски екип:Lionelsa using Ladybug Stack

Berit Synnøve using Ava and Deacon Christmas

Mila using Snowman starHave fun making your card, we hope to see you! And remember - only 4 entries per person.

Забавлявайте се докато творите на картичките си, които се надвяваме да видим. И не забравяйте - само 4 участия на човек.

Няма коментари: