понеделник, 1 октомври 2012 г.

Winners CCH # 129 Spots or Stripes


Thank so much to everyone, who participated in our last challenge! It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.
Благодарим на всички, които се включиха в последното ни предизвикателство! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The winner of CCH 129 is :
Победителят в CCH 129 е :


85. Jen Leeflang 


Congrats, Jen Leeflang ! Please write to Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize.
Поздравления Jen Leeflang! Пиши на  Kelly  на  kmsmith@sky.com , за да разбереш как да получиш наградата си.

And now it's time for our Top3! 
А сега е време за нашият Топ3! 


29. KalySto

127. R Meyers 


Congrats girls! Don't forget to grab our Top 3 Banner  from the sidebar ;)
Поздравления момичета! Не забравяйте да си вземете Топ3 банерче от страничната лента;)  
 Have a wonderful  week.
Прекрасна седмица на всички.
  

Няма коментари: