петък, 21 септември 2012 г.

Winners CCH # 128 Seeing Spots

Hello, friends! Finaly we are ready with CCH 128 challenge's winners. 
Uau! Amazing colorful dots on your projects! It was really really hard to choose only 3 top cards. 

Здравейте, приятели! Най-сетне избрахме победителите от предизвикателство 128.
Уау! Толкова невероятни цветни точки по проектите ви! Беше много много трудно да отличим само 3 картички.

The Random winners are:
Победителите, избрани с Random генератора са:

Digi Doodle Shop' s prize wins:
Наградата от Digi Doodle Shop печели:

#18. Angela P.

&

Beccy's Places prize wins:
Наградата от Beccy's Place печели:

#64. Kim Ferguson

Congratulations!
Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your prize. 

Поздравления!
Моля, свържете се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получите наградите си.


TOP3 cards are:
ТОП 3 картички са:

#30 Sandra P 

#59 Ellie  


 Don't forget to grab your badge from the sidebar :-)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента:_)

Thanks to everyone who entered !
Hope to see you again in our new challenge CCH # 129 Spots or Stripes .

Благодаря на всички за участието!
Надяваме се да ви видим отново и в следващото ни предизвикателство CCH # 129 Точки и/или раета.3 коментара:

Tracy каза...

YAY! Thanks so much for choosing my card as one of your Top 3 picks! Congrats to Angela, Kim, Sandra, and Ellie! :-)

Angela каза...

Thanks so much, I was one of the lucky winners!

Sandra P каза...

Thank you for top 3! Great great challenge :)

Hugs,
Sandra P