понеделник, 7 май 2012 г.

Winners of CCH#117 Summer / Beach

It was a great crafty week here. So lovely summer projects,... And I'm so happy you were a part of that. Real amazing cards, girls. Thank you that you show us your wonderful creations!

Беше страхотна творческа седмица. Толкова хубави летни проекти... Много съм щастлива, че бяхте част от това. Наистина страхотни картички, момичета. Благодаря ви, че ни показахте вашите прекрасни творения!

This week Random winner is:
Тази седмица Random победител е:


4. Anne Temple

CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.
It was so hard to choose only 3 cards. But let's present  them:
Беше много трудно да изберем само 3 картички. Но нека ви ги представя:

10. Jane Allen

12. Judith  

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.

Няма коментари: