понеделник, 28 май 2012 г.

CCH#121 - Childhood Memories


WE HAVE A LITTLE ANNOUNCEMENT.  FROM THIS WEEK WE WILL BE GOING FORTNIGHTLY
THIS MEANS THAT YOU WILL HAVE 2 WEEKS TO ENTER AND YOU CAN ENTER UP TO 4 TIMES!
SOME WEEKS WE WILL HAVE 2 SPONSORS TOO!
I HOPE YOU WILL STILL JOIN US 

Имаме малко съобщение - от тази седмица предизвикателствата ще се обявяват през седмица.
Това означава, че ще имате 2 седмици, за да се включите в предизвикателството с максимум 4 проекта.
Някои от седмиците ще имаме по двама спонсори също!
Надяваме се да останете с нас.

Welcome to another week at The Crazy Challenge. 
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на  The Crazy Challenge.

Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your ‘3D’ creations  .
The winners will be announced ASAP.

Благодарим на всички, които взеха участие през изминалата седмица - за нас беше удоволствие да видим вашите 3D проекти .
Победителят ще бъде обявен скоро.


Now onto this week's challenge, which was chosen by me Krassi.
Сега, е ред на новото ни предизвикателство, което тази седмица е избрано от мен, Краси


CCH# 121 CHILDHOOD MEMORIES

CCH# 121 ДЕТСКИ СПОМЕН
 
We are sponsored by the fabulous Digi Doodle Shop .
Спонсори тази седмица са чудесните  Digi Doodle Shop

 

Prize is $10 gift certificate .
Наградата е ваучер за $10.

Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновението от нашия дизайнерски отбор:



Mila


Rebecca

Kelly M



My childhood memorie: A special birthday cake!







 Goldie


Lionelsa




********************************************************
 We look forward to seeing your creations and your CHILDHOOD MEMORIES
Please remember just 4 entries per person.

Нямаме търпение да видим вашите творения и вашите ДЕТСКИ СПОМЕНИ. 
Не забравяйте - може да участвате само по 4 пъти.

2 коментара:

jem (jane elizabeth middleton) каза...

love the challenge and the fab dt cards. janex

Spyder каза...

fabulous challenge, just in time!
(lyn)