понеделник, 30 април 2012 г.

Winners of CCH # 116 - Feminine/Girly

It was a great crafty week here. So colorful girly projects, not only in pink. And I'm so happy you were a part of that. Real amazing cards, girls. Thank you that you show us your wonderful creations!

Беше страхотна творческа седмица. Толкова многоцветни момически проекти, а не само в розовата гама. Много съм щастлива, че бяхте част от това. Наистина страхотни картички, момичета. Благодаря ви, че ни показахте вашите прекрасни творения!

This week Random winner is:
Тази седмица Random победител е:


#3 Lisa Jane

CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.

It was so hard to choose only 3 cards. But let's present  them:
Беше много трудно да изберем само 3 картички. Но нека ви ги представя:

44 Tracy MacDonald 

45 Sarah 

94 Lorraine A  

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.

5 коментара:

Rhonda Miller каза...

Congrats to the winners.

Tracy каза...

WOOHOO! Thank you so much ladies! Congrats to Lisa Jane, Sarah, and Lols! :-)

Sarah каза...

Thank you so much! Congrats to the other winners, your cards are fabulous! Hugs

Lisa Jane каза...

oh wow just seen i am the winner - thank you so much ..
well done to the top 3 too.. fabulous cards
Lisa x

TC каза...

Well done to this weeks winners. They are all gorgeous cards.
Does anybody know who won inspired by a movie?