събота, 21 април 2012 г.

Winners of CCH #113 Spring

Finally (so sorry for the delay) here's the WINNER OF #113, random chosen: 

Най - накрая ето го и победителя от #113-то предизвикателство, избран от Random генератора. (Много се извиняваме за закъснението): 

Random winner:
#47 Julie P

 CONGRATULATION!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Please contact Kelly at kmsmith@sky.comto claim your price.
Моля да се свържеш с Kelly на kmsmith@sky.com,за да получиш наградата си.

Here are our Top 3
 А ето и ТОП 3:


9.Georgina b

37. Tracey Brossart

92. Iulia

Don't forget to grab your badget from the sidebar.
Не забравяйте да си вземете значки.

Thanks to everyone who entered. You were all fabulous! Hope to see you again soon.
Благодаря на всички, които участваха! Бяхте страхотни! Надявам се да ви видим отново.

Няма коментари: