понеделник, 15 януари 2018 г.

CCH#266 use a Button

с известно закъснение: Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Winter Wonderland'.
The winners will be announced later.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'Коледа идва'.
Победителите ще бъдат обявени по-късно.
 This fortnight we have for you a new theme: Use a Button. 
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаUse a Button Година .
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is polkadoodles

Спонсори този път са  Polkadoodles
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

                                          Caroline's Creaties GD


Marja GD 

Majda   GD

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Greetings Geesje

2 коментара:

Granmargaret каза...

Thank you for the challenge. Lovely work by the design team.

Wendy каза...

Super cute design team samples. Love the sponsor this week. Thank you for the challenge!