понеделник, 17 юли 2017 г.

CCH#253 Sea shells

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our previous challenge.
The winners will be announced on Wednesday.  

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения от последното ни предизвикателство.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: “ Sea shells “.
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ”Раковини".
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time are the lovely http://www.prettygrafik.com
Наш спонсор този път са прекрасните http://www.prettygrafik.com
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.

Надяваме се, че ще намерите малко време, за да участвате в нашето   предизвикателство. И не забравяйте, че имате право само на 4 участия.

Have fun,

Iskra
Няма коментари: