понеделник, 24 април 2017 г.

CCH #247 - Leafy green

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " Spring is coming".
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " Пролет е!.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: “ Leafy green(you have to use green leafs in your project).
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: ” Зелени листа(трябва да използвате в проекта си зелени листа).
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time:

Спонсори този път са ни прекрасните:The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение:

Renate GD
Nick GDMarja GD

Lisa J GD
1 коментар:

Janice каза...

Super inspiration from the design team, thanks for a great challenge.
Janice x