четвъртък, 16 март 2017 г.

CCH # 243 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #243

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #243

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас беше огромно удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #243 who will receive her prize from  WinkWinkInk: is: 

Рандом победителя от ССН #243 който ще получи наградата си  WinkWinkInk
: е:


Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 са :
 
Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

hugs, Valentina

2 коментара:

Beebeebabs каза...

Very nice work DT

Rocky каза...

Thanks for the win, have emailed you.