понеделник, 16 януари 2017 г.

CCH #240 - Black is back

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица!
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme:  Black is back.
That means you have to use black in your projects.

So let your imagination run free and show us your paper project.Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Черното се връща.
Това означава, че трябва да ползвате черо във вашите проекти.  

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти. 


Our sponsor this time Bugaboo Stamps:
Спонсори този път са ни прекрасните:  Bugaboo Stamps.The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.


Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 


Lisa J  GDJacky GD
Ine


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участи

Hugs, Stefi


4 коментара:

Jean каза...

Great challenge I love adding black to my cards.
It makes images stand out. xx

Wendy каза...

Hi...I was looking for the winner's post for Challenge #238 sponsored by The Stamping Boutique. Thank you!

Bunny каза...

Thank you for the challenge. Very nice DT work.

Glennis F каза...

Can you tell me where to find the winners of your challenges please