понеделник, 12 септември 2016 г.

CCH #231 - Burlap and/or twine

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Getting ready for school'.
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'Да се приготвим за училище'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Burlap and/or twine.

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темазебло и/или канап .
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Our sponsor this time is
The Paper Shelter.
Спонсори този път са The Paper Shelter.


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

Jolanda GD


The DT used either 'You never know' or 'Cute bike'.

В DT използва или 'You never know' или 'Cute bike'.

Geesje

 

Ine:


Valentina


Ellen:


We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

1 коментар:

Emily Shroom каза...

Great inspiration from the DT, thanks for the fun challenge!