понеделник, 1 август 2016 г.

CHH # 228 Sunshine and Smile

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for Summer fun.
The winners will be announced on Wednesday.

Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения
 на тема Летни за бавления.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: “Sunshine and Smile” - you have to use warm sunny colors and/or something with a smile.
So let your imagination run free and show us your paper project.
Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Слънчево и Усмихнато. Тук трябва да използвате топли слънчеви цветове и/или нещо усмихнато в проектите си.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Valarie's Shop and our prise is 10$ voucher:
Спонсори този път са ни прекрасните Valarie's Shop, които щедро предоставят ваучер от 10$ за печти от тяхното магазинче:
 

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

                                                                           GD Caroline
  


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Regards, Valentina

1 коментар:

Donna Ellis каза...

Thank you for the fun challenge! I love the beach theme, and the sweet summery smiles theme, too! Thank you for sponsoring the challenge! xo