четвъртък, 7 юли 2016 г.

CCH #225 - Winner

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #225 R is for ...

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #225 Р като....

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗа нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.The Random winner of CCH #225 who will receive her prize  is: 

Рандом победителя от ССН #225, който ще получи награта е:

48. Lisa s
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :

17. Julie P42. marie

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.


Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.

Groetjes, Stefi

1 коментар:

Julie P каза...

Thanks so much for the top 3 pick, what a wonderful surprise xo Julie P