сряда, 25 май 2016 г.

CCH # 222 Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #222 Three layers or more.

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #220 Пролетта е тук.

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! За нас е беше голямо удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #222 who will receive her prize from 
The Paper Shelter is:

Рандом победителя от ССН #221, който ще получи наградата си от 
The Paper Shelter е:
Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.


The top 3 is: В топ 3 :118. Elena F


44. Lisa J

gift bag trio 2


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления! Можете да бъдете гост дизайнер в следващото ни предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.
Hugs, Ine ~ Creaine

2 коментара:

Lisa J каза...

Thank you so much for choosing my card in your Top 3. I am wearing your badge on my blog! Congratulations to the Winner and other Top 3's. Lisa J

Julie P каза...

Thanks so much for choosing me in your top3, congrats to all the winners xo Julie P