понеделник, 25 април 2016 г.

CHH # 221 - Buttons


Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! 
We loved seeing your creations for " Spring is here".
The winners will be announced on Wednesday.


Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения 
на тема " Пролетта е тук"
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: “Buttons
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема:” Копчета.
Така, че развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsors this time are:
Спонсори този път са ни прекрасните:


  
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 
              Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

 
 


 

 


We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Hugs, Valentina


2 коментара:

KarinsArtScrap каза...

beautiful work DT.

gr karin

Doris Klein каза...

Wonderful and cute DT inspirations and a great Challenge Theme - thanks for this

Hugs
Doris

DT Die Sketchtanten
Kleido’s BastelStüble