понеделник, 5 януари 2015 г.

CCH #188 - Buttons

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations. 

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения
.

Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: "
Buttons".
 So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: "Копчета"
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти. 

Our sponsor this time is The Paper Shelter

Спонсори този път са ни прекрасните The Paper Shelter

The winner will receive a $15 Gift Certificate
Победителят ще получи ваучер на стойност 15 долара. 

Here are the works of the design team as an inspiration for you. 

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


                                                                Sue Pxxx GD


Em  - Holy Night


                                                                            Valou - Holy NightWe hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

1 коментар:

Bunny каза...

Cute DT work. Thank you for the challenge.