неделя, 24 ноември 2013 г.

Meet the new DT

Hi, everyone!
Hope you had a great weekend! We have some news to share with you. Do to personel reasons Mei and Tony had to leave the team. We wish them all the best! They were a great inspiration to all and will be missed!
That left the team quite short so we had to take measures. You know we had a DT call running and it was to end on the 30th of November. I hate to change the dead line like that but it was necessary to fill in the team. I can promise you that I will keep all of youre applications and when there is a need to fill in we will consider them.
And now on to the great news. After we carefuly went throught all the applications so far we chose 6 new girls to add to our team and inspire you with their gorgeous creations.  I will let the girls introduce themselves so you can learn a little bit more about them.

Здравейте на всички!
Надявам се си прекарвате страхотно края на седмицата! Имаме няколко новини, които искаме да споделим с вас. Поради лични причини Мей и Тони напуснаха нашия екип. Ние им желаем най-доброто! Те бяха страхотно вдъхновение за всички тук и много ще ни липсват!
Това остави екипа ни доста съкратен и се наложи да вземем мерки. знаете, че преди време бяхме пуснали един DT call, който трябваше да приключи на 30-ти ноември. Мразя да правя промени в крайните срокове по този начин, но беше належащо. Обещавам ви, че ще запазя всичките получени писма и когато има нужда да попълваме екипа ще ги имаме предвид.
А сега да минем на страхотните новини! След като внимателно разгледахме всички получени кандидатури до тук, избрахме 6 нови момичета да допълнят нашия екип и да ви вдъхновяват с разкошните си творения. Сега ще оставя момичетата да се представят, за да може да научите малко повече за тях.My name is Rosica Katreva. I live in the capital of Bulgaria - Sofia.I'm 30 years old. I have one little boy (16 months old). His father and my greatest love is the biggest support in my life. Thanks to his support I do what I like and what I dream of a little girl. I love making cards, albums, tags and etc. I started with this hobby last year but all my live I have loved making something with my hands.

Казвам се Росица Катрева. Живея в столицата на България - София. На 30 години съм и имам малко момченце на 16 месеца. Баща му, който е моята най-голяма любов, е най-голямата ми подкрепа в живота. Благодарение на неговата подкрепа аз правя това, което обичам и за което мечтая от както бях малко момиченце. Обичам да правя картички, албуми, тагове и т.н. Започнах с това хоби миналата година, но през целия си живот съм обичала да правя нещо със собствените си ръце.

Hello, My name is Zara, I'm 29 years old and I have a daughter who is 2,5 years old. I make cards since the beginning of 2013. From my childhood I loved to play with paper,my room was always full with small paper pieces. I have graduated modelling and building of leather small- wares. In school we made models of handbags and wallets from paper, so I can say that up to now I have been engaged with making things from paper. I am very glad to be a part of  The Crazy Challenge's design team. My blog is ladycecil.blogspot.com

Здравейте, казвам се Зара и съм на 29 години. Имам дъщеря на две години и половина. правя картички от началото на 2013 година. Още от детските си години винаги съм обичала да си играя с хартии, стаята ми винаги беше пълна с малки късчета хартия. Завършила съм моделиране и изграждане на кожени артикули. В училище правехме модели на чанти и портмонета от хартия, така че спокойно мога да кажа, че до сега винаги съм се занимавала с изработка на неща от хартия. Много се радвам, че съм част от дизайнерския екип на The Crazy Challenge. Блогът ме е: ladycecil.blogspot.com

Hi, my name is Helen, married and mum of two kids (14 & 12). I live in the southern part of the Netherlands near Eindhoven. Next to my job in the customer servicedesk of an export department I love to craft since as long as I can remember. I am happy that I have been chosen to become part of the CCH team. My other hobbies are: photography, my dogs and reading. Welcome to my blog: http://creamieke.blogspot.nl

Здравейте, казвам се Хелън, омъжена и майка на две деца (на 14 и 12 години). Аз живея в южната част на Холандия, близо до Eindhoven. Освен работата си в в бюрото за обслужване на клиенти на отдел за износ, аз обожавам да творя от както се помня. Много съм щастлива, че бях избрана да стана част от екипа на The Crazy Challenge. Други мои хобита са фотографията, моите кучета и четенето. Заповядайте в моя блог: http://creamieke.blogspot.nl

Hi ! I’m Ina. I live in Bulgaria. I am happily married with2 children.
I started card making about 2 years ago and now I’m totally addicted :)
For as long as I can remember I have been busy with art. I love making cards in various techniques. Love colors,music, books, drawing,  sewing,  knitting, creating things with my hands and of course my family.
It’s really a great pleasure to be a part of design team in The Crazy Challengе. Welcome to my  blog  http://perunikadream.blogspot.com/

Здравейте! Аз съм Ина. Живея в България. щастливо омъжена съм и имам две деца.
Започнах да майсторя картички преди около две години и сега вече съм тежко пристрастена :)
От както се помня винаги съм се занимавала с изкуство. Обичам да правя картички с най-различни техники. Обичам цветовете, музиката, книгите, да рисувам, да плувам, да плета, да създавам неща със собствените си ръце и разбира се семейството си. За мен е голямо удоволствие да съм част от екипа на The Crazy Challengе. Заповядайте в моя блог: http://perunikadream.blogspot.com/

Hi ! My name is Vania . I'm from Bulgaria.35 years old , married with 2 lovely naughty boys.My education and current  work is an accountant, but I like many kinds of arts. In fact I don't remember when exactly I started making cards, but I think it's been 3 years sinse I bought my first design paper pad and from that time on I've met a lot of wonderful people with the same hobby as mine. My other hobbies are home and office decorations with flowers and candles, but scrapbooking and cardmaking are my true passion.

Здравейте! Казвам се Ваня. Родена съм в България. На 35 години съм, омъжена и имам две разкошни и много палави момчета. Образованието ми и настоящата ми работа e счетоводителка, но аз обичам много видове изкуство. Всъщност, аз не мога да си спомня кога точно започнах да правя картички, но мисля че минаха три години от както си купих първото блокче дизайнерски хартии и от тогава до сега се запознах с много страхотни хора със същото хоби. Други мои хобита са домашна и офис декорация със свещи и цветя, но скрапбукинга и правенето на картички са моята истинска страст.


Hi everyone, my name is Sofia. I'm 31 years old and I was born in Plovdiv, Bulgaria. In 2001 I went to Munich, Germany for studying architecture and I am still living there with my husband and my little almost 3 years old boy. I found out card making in February 2013 after attending an online card-making course. I love working with paper and combining different colors and patterns. I also create boxes and home decoration objects, my favorite technique is decoupage art. I admire the clean and simple style and try to keep always an order in my layouts.

Здравейте, всички, казвам се София. Аз съм на 31 години и съм родена в Пловдив, България. През 2001 заминах за Мюнхен, Германия, за да уча архитектура и все още живея там с моя съпруг и почти тригодишния ни син. Открих света на картичкоправенето през февруари 2013, след като посетих онлайн курс за правене на картички. Обожавам да работя с хартии и да съчетавам различни цветове и мотиви. освен картички, правя и кутии и предмети за декорация, любима техника ми е декупажа. Аз се възхищавам на семплите и изчистени стилове  и винаги се стремя да спазвам ред в моите подредби.

That is all for now! Don't forget to stop by tomorrow for our new challenge when you'll see the lovely creations of our new girls and us of course :)

Hugs
Em

Това е всичко за сега! Не забравяйте да се отбиете и утре при нас за новото ни предизвикателство, в което ще видите и прелестните творения на новите ни момичета и на нас самите, разбира се :)

Гуш
Ем

3 коментара:

Toni каза...

Честито на всички талантливи момичета! Чудесен избор за Дизайнерски екип. Успех на всички!

Miss Emerald каза...

Честито на новите членове на дизайнерския екип! Страхотни нови попълнения, които съм абсолютно убедена, че ще ни вдъхновяват с великолепни творби! Успех на всички ви!

Anelia каза...

Еха, супер нов екип все от талантливки.Успех момичета!