събота, 27 април 2013 г.

Winners CCH #141

Hello!
Thank so much to everyone, who participated in our 141 challenge - Fairies and Flowers!  It was such a pleasure to see your amazing projects and we hope to see you in our next challenge.Здравейте!
Благодарим на всички, които се включиха в нашето 141  предизвикателство - Феи и цветя! Беше удоволствие да видим прекрасните ви творения и се надяваме, че ще участвате и в новото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH 141 is:
  Рандъм победителят в CCH 141 e:Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.
Поздравления! Пишете на thecrazydesignteam@gmail.com, за да получите наградата си.

And now it's time for our Top3!
А сега е време за нашият ТОП 3!


Congratulations girls !

You can be our Guest Designers in the next challenge.
Just write us an email with title "Guest Designer"
Don't forget to grab our banners from the sidebar !

Поздравления момичета!
Можете да бъдете наши гост-дизайнери в следващото предизвикателство.
Просто ни изпратете мейл със заглавие "Guest Designer".
Не забравяйте да си вземете банер от страничната лента!


Няма коментари: