неделя, 31 март 2013 г.

Say hello to our new DT-members!


Hi everyone! Last month we invited you to join our fabulous team and we received enough reactions to make a choice. Which wasn’t easy, I can tell you that.
But now it’s about time to introduce these girls to you. So here they are:

Привет на всички! Миналият месец ви поканихме да се присъедините към нашия разкошен екип и получихме много писма от вас. Мога да ви кажа, че изборът ни беше много труден.
Но вече е време да ви представим новите попълнения към екипа. Ето ги и тях:

Mei
My name is Mei and I'm so happy being chosen as one of the DT members for the Crazy Challenge Blog! I started cardmaking/scrapbooking sometime in 2008 and it’s just been crazy ever since! I'm a hoarder when it comes to my scrapbooking supplies and I claimed my spouse's office as my craftroom. I LOVE challenge blogs, they give me directions when I'm lost and lacking inspiration. I can't wait to start showing everyone my craft work and hopefully have something to inspire someone else! My blog:  www.meiaudesigns.wordpress.com

Мей

Казвам се Мей и съм много щастлива, че бях избрана за член на дизайнерския екип на щурите предизвикателства! Започнах да се занимавам с правене на картички/скрапбук странички през 2008 и от тогава е една неспирна забава! За мен моите материали за майсторене са като безценно съкровище и аз съм окупирала кабинета на моя мъж за крафт стая. Наистина ОБИЧАМ блогове с предизвикателства, те ми дават насоки, когато съм изгубена и нямам вдъхновение. Нямам търпение да започна да ви показвам моите творения и се надявам, че ще мога с нещо да ви вдъхновя! Моят блог е: www.meiaudesigns.wordpress.com
--------------------

Pillan (Pernilla)

My nicname is Pillan and I am from Sweden. Just getting 43 years and married. We have a son and a daughter together, and they will be 19 and 17 in the summer. I started cardmaking for about 3 years ago and just love it and most I love the colouring part. I am so happy beeing part of the Design Team for The Crazy Challenge Blog. Welcome to my blog http://pillan-pillan.blogspot.se/

Пилан (Пернила)
Името ми е Пилан и съм от Швеция. На 43 години съм и съм омъжена. Имам две деца - момче и момиче, които това лято ще станат на 19 и съответно 17 години. Започнах да правя картички преди около 3 години и веднага се влюбих в това, особено в частта с оцветяването! Толкова съм щастлива да бъда част от дизайнерския екип на щурите предизвикателства. Заповядайте в моя блог http://pillan-pillan.blogspot.se/
--------------------

Em (Milena)

Hi! I'm Milena, but everybody knows me as Em. Recently I became a proud mother to my little angel, my greatest joy in life! I've been crafting for over 5 years now. It is a great pleasure to me, for in all that I do, I thread a piece of myself. Looking at my crafting, you see all that I am. All the words can't tell. For I am a very complicated person filled with controversy. But in truth duality is in my nature, as my star sign is Gemini. So I won't tell you about myself, I'll just let you have a look in my little crafting place - http://alittleplaceofwonder.blogspot.com/
Ем (Милена) 
 
Здравейте! Казвам се Милена, но всички ме знаят просто като Ем. Съвсем на скоро станах горда майка на едно малко ангелче, моята най-голяма радост в живота! Занимавам се с правене на картички вече над 5 години. Това е мое голямо удоволствие, защото във всичко, което правя, аз влагам частица от себе си. Гледайки моите творения, човек може да види всичко което аз съм. Всичко, което не може да бъде изказано с думи. Защото аз съм много сложна  личност, изпълнена с противоположности. Но двойнствеността ми е в природата, все пак съм зодия Близнаци! За това няма да ви разказвам за себе си, а ще ви оставя да погледнете в моето малко местенце за творене - http://alittleplaceofwonder.blogspot.com/
--------------------

Ivanina
                                          

Hi!My name is Ivanina, I am from Bulgaria. I am married to a wonderful husband. I have two grown up children ,who are students! Found fun to do cards two years ago and am very happy with her new hobby. Thank you all that ,invited me to this wonderful and very talented team. I believe you'll have fun together!Welcome to my blog-
http://ivetfantasy.blogspot.com/


Иванина
Здравейте! Казвам се Иванина и съм от България. Омъжена съм за един прекрасен мъж. Имам две големи деца, които вече са студенти! Преди две години открих, че правенето на картички ми носи голямо удоволствие и съм много щастлива с хобито си. Благодаря, че ме поканихте в този прекрасен и много талантлив екип. Вярвам, че много ще се забавляваме заедно! Заповядайте да разгледате моя блог: http://ivetfantasy.blogspot.com/
--------------------


If you're interested in their work, please have a look on their blogs. And from now on you can enjoy their creations at our next challenges.
 Ако ви е интересно да видите какво майсторят момичетата, може да се отбиете в техните блогове. А за напред ще се наслаждавате на техните творения в нашите следващи предизвикателства. 


Няма коментари: