понеделник, 16 юли 2012 г.

Winners of CCH #123 A sketch

Great entries from everyone in our Sketch challenge it´s so fun to see all the beautiful creations :)

Страхотни участия от всички в изминалото предизвикателство по скеч. Беше ни много приятно да разгледаме всички красиви картички :-)

The winner is (random chosen):
Победителят, избран от Random генератора е:


# 9 donna h wins Sassy Studios Prize

#4 Sara wins Digi Doodle Shop PrizeSSD tcc sketch

Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to claim your price.
Моля те, свърши се с Kelly на kmsmith@sky.com, за да получиш наградата си.

And the top 3 is:
В ТОП 3 влизат:
Don't forget to grab your badge from the sidebar :)
Не забравяйте да си вземете банерче от страничната лента :-)

 Thank you to everyone who entered! Hope to see you again at TCC!  
Благодарим на всички, които участваха! Надяваме се да ви видим отново в Крейзито!

1 коментар:

Catherine каза...

Thank you so much ! I am delighted to be in the top 3 ! You've really made my day ! Hugs, blessings and love from Catherine