понеделник, 25 юни 2012 г.

CCH#123 - A Sketch


Welcome to another week at The Crazy Challenge. 
Добре дошли в новото седмично предизвикателство на  The Crazy Challenge.
Thank you to everyone who played along last week, we loved seeing your Recipe creations  .
The winners will be announced ASAP.
CCH# 123 SKETCH
Благодарим на всички, които се включиха в изминалото предизвикателство. За нас беше удоволствие да видим вашите проекти по рецепта.
Победителите ще бъдат съобщени скоро.
CCH# 123  СКЕЧ

 Pleаse follow the lovely sketch, designed for CCH# 123  from Mila
Моля да следвате прекрасния скеч, създаден за CCH# 123  от Мила.We are sponsored by the fabulous Digi Doodle Shop .
Спонсори тази седмица са чудесните  Digi Doodle Shop

 

Prize is $10 gift certificate .
Наградата е ваучер за $10.

AND the fab Sassy Studio Designs!!
И чудесните  Sassy Studio Designs!!

Who are offering the winner 4 digi images!
Които предлагат на победителя 4 дигитални печата!

Here is some inspiration from the DT
Ето и вдъхновението от нашия дизайнерски отбор:Goldie 

 


 We look forward to seeing your creations and your take on our Sketch 


Please remember just 4 entries per person.Нямаме търпение да видим вашите творения и вашите ДЕТСКИ СПОМЕНИ. 

Не забравяйте - може да участвате само по 4 пъти.

**************************************


1 коментар:

Cleah каза...

Love the fabulous sketch! Hope you like my card.:)