понеделник, 12 март 2012 г.

CCH #110 - No Designer paper

Hi and welcome to a new week and another challenge here at The Crazy Challenge
I 'd like to say a big thank you to everyone who participated in last week's challenge, there were some great creations

Здравейте и добре дошли на една нова седмица и едно ново предизвикателство тук при The Crazy Challenge. Бих искала да кажа едно голямо 'благодаря' на всички, които участваха в предишното ни предизвикателство. Имаше прекрасни творения.

The theme this week was chosen by myself (Caroline) and it is
CCH#110 NO DESIGNER PAPER

Темата на предизвикателството тази седмица е избрано от мен - Caroline и е
ССН #110 - Без дизайнерска хартия

That's right, this week we want to see your creations - without using any designer papers - and for any fellow paper addicts its harder than it sounds!!

Точно така, тази седмица искаме да видим вашите творения - без да използвате дизайнерска хартия - за пристрастените към хартията е по-трудно, отколкото звучи!!

Our generous sponsors this week are Create With TLC
Наши щедри спонсори тази седмица са Create With TLC

 

The DT had some great images to work with this week, and have produced some fabulous creations for inspiration. 
Check out their blogs for more details


Дизайнерският екип работиха с прекрасни изображения тази седмица и направиха прекрасни творения за вдъхновение. Надникнете в техните блогове за повече подробности.


ShellyWe look forward to seeing your creations for this week's challenge.
 Please remember only 2 entries per person, and please turn off your word verifications to enable us to comment on your work

Очакваме с нетърпение да видим вашите творби за тазседмичното предизвикателство. Моля, помнете - само 2 участия на човек и моля изключете опцията за проверка на думите, за да ни улесните да оставяме коментари за вашите работи


3 коментара:

CraftyGirl каза...

Love your challenges.

TTFN,

CraftyGirl

Deb Neerman каза...

WoW, fabulous inspiration from the Designers! Thank you for another fun challenge!!

Jenn Borjeson каза...

Thanks for the fun challenge and all of the lovely inspiration from your DT! :)