понеделник, 20 февруари 2012 г.

CCH# 107 Use a die or punch

Hi and welcome to another challenge her at The Crazy Challenge :)
First I like to say thanks to everyone who participated in last week's challenge, there were so many fine contributions.

Здравейте и добре дошли в новото предизвикателство на The Crazy Challenge!:)
Първо бих искалa да изкажа благодарност на всички, които участваха в изминалото предизвикателство, имаше толкова много чудесни проекти.

This weeks challenge is:
Тази седмица предизвикателството е: 

CCH# 107 Use a die or punch

CCH# 107 Използвайте пънч или форма за рязане

And our sponsor this week is  Sassy Studio
 Наш спонсор през тази седмица е
 Sassy Studio

The prize is 4 digis of winners choice
Наградата е 4 дигитални печата по ваш избор.

Here are some inspiration from DT:
 Ето и някои вдъхновения от дизайнерския екип:


Kelly MWe look forward to seeing your creations and don't forget only 2 entries per person please.
Ще очакваме вашите творения и не забравяйте, че може да уаствате само с 2 проекта.

If you like to become a guest Designer next time please add GD after your name!
Ако желаете да бъдете гост дизайнер, моля напишете след името си GD.


3 коментара:

Sonia каза...

Hello!
Wonderful Creations by DT, very inspirational. Great Challenge.
-Sony

Lou каза...

Lovely DT work Thanks for Challenge xLoux

Sunshine каза...

Beautiful DT creations! Thanks for a great challenge:) My first here:)