понеделник, 30 януари 2012 г.

CCH# 104 Flowers

Hello,everyone!
Здравейте,всички!

Is it time already for the new challenge?
Време ли е вече за новото предизвикателство?

Yes,it is!And this time we have an easy-peasy for you!
 О ,да !Време е !И този път е от лесно по-лесно!

CCH# 104 Flowers
CCH# 104 Цветя

This week we want to see your flowers!Use it anywhere on your project!
Тази седмица искаме да видим вашите цветя!Използвайте ги където пожелаете върху вашия проект!

We are sponsored by the amazing
 Тази седмица сме спонсорирани от невероятните


And the prize is:
2 Digis from the shop
 А наградата е 2 дигитални печата от магазинчето им.

Her are the DT creations:
Ето и творбите на на нашите дизайнери:

Pam D

Kelly M

Rebecca
Aren't they just amazing?
Не са ли невероятни?

It's your turn now,but remember only 2 entries per person.
 Е сега е ваш ред,но помнете само две участия на човек!

If you would like to be a guest designer, email Kelly at kmsmith@sky.com
Ако искате да бъдете гост дизайнер, пишете на kmsmith@sky.com


4 коментара:

An Occasional Genius каза...

Beautiful inspirations x

Glenda Atkins каза...

I agree, beautiful inspiration, thanks for the challenge!

Lisa Walsh @ www.papercraftbusiness.com каза...

Hi,
Thank you so much for a wonderful challenge this week. I totally enjoyed myself. Wonderful inspiration from the DT ladies. Thank you. Have a great week.
Hugs
Lisa Walsh
Dreamtime Designs
http://dreamtimedesigns.blogspot.com.au

cotnob каза...

Thank you for the gorgeous DT inspiration and the fab challenge.
Pauline
x