четвъртък, 15 декември 2011 г.

Winners CCH # 96 Anything Goes

Thank you for all 216 amazing projects! It was pleasure for me to visit all your blogs with lovely creations.

Благодаря за всичките 216 прекрасни проекта! За мен беше удоволствие да посетя блоговете ви със страхотни творения.

How you know, the winner can be only one, so:
Както знаете, победителят може да бъде само един, и той е:


#109 MIN
Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления! Моля, свържи се с Kelly на kmsmith@sky.com за твоята награда. 


And now our Top 3 in no particular order :
А в Топ 3 тази седмица попадат по ред на участие:

#14 Mila
#126 MaryB 

#175 kavitha 


Congratulations all of you!
Don't forget to grab your badge from the sidebar.

Поздравления!
Не забравяйте да си взвмете банерче!

Няма коментари: