понеделник, 22 август 2011 г.

Winners of CCH #80

Wow what a great bunch of entries for last week's "Movies" challenge, it was fun seeing what movies everyone drew their inspiration from! 

Уау, какъв страхотен букет на вписванията за последната седмица "Филми" предизвикателство, беше забавно да видя, какви филми всички насочи своето вдъхновение от!


Now our winner this week is:
Сега нашият победител тази седмица е:


Congratulations!! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com for your prize.
Поздравления!! Моля свържете се с Келиmailto:kmsmith@sky.com за да получите наградата.

Our top 3 in no particular order is:
Нашият ТОП 3 по реда на участие:Please grab your badge from the sidebar.
Моля, вземете си картинка от страничната лента.

2 коментара:

Cor* каза...

YIPPEE!!! Thanks so much for the top spot!! Wahhooo!!

Renkata каза...

Way to go girls!
Awesome job!