понеделник, 11 юли 2011 г.

Winners CCH# 74

It was a great summer week with your On the beach creations. Thanks for all entries last week! 
Беше страхотна лятна седмица с вашите картички на тема На плажа. Благодаря на всички, които се включиха!
This week's Random winner is:
Тази седмица Random победителят е:

# 11 Gro Tjeltveit
Congratulations! Please contact Kelly at kmsmith@sky.com to arrange your prize.
Поздравления! Свържи се с Kelly на e-mail:  kmsmith@sky.com, за да полуичш наградата си.   

Here are the Top 3 Projects:
А ето и ТОП 3 картичките: 

#7 Ira


#21.Sarah
# 26 Benzi

Congratulations ladies! Don't forget to grab your badge from the sidebar. 
 Поздравления, дами! Незабравяйте да си вземете банерче.

I wish all of you a sunny summer week and remember to take part in our next hot challenge!
  Желая ви слънчева лятна седмица и не забравяйте да участвате в следващото ни горещо предизвикателство.  

3 коментара:

Benzi каза...

So glad you liked my card. It's great to be in the top 3. Thanks!!!

Unknown каза...

Congrats to the winner and thanks for picking my card in your top 3!!!

Sarah каза...

Thanks so much for choosing my card in your top 3!