понеделник, 11 септември 2017 г.

CCH # 257 - Autumn

Welcome back to The Crazy Challenge blog!
Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for the Bingo
The winners will be announced on Wednesday.  


Благодаря на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на 'бинго'.Победителите ще бъдат обявени в сряда.
 This fortnight we have for you a new theme: AutumnSo let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: есен.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Di's Digi Stamps.
Спонсори този път са  Di's Digi Stamps.

The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. Miroslava

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person. 

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

Groetjes Geesje

Няма коментари: